Tipărire

Simona EFTIMIE

Simona Georgiana EFTIMIE este conferențiar, titular la Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. Licenţiată a Facultăţii de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie a Universităţii Bucureşti, obţine în 2009 titlul de doctor în Ştiinţele Educaţiei la Universitatea din Bucureşti.

În cadrul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic conduce cursuri de Pedagogie 1 (Introducere în pedagogie, Teoria și metodologia curriculumului), Pedagogie 2 (Teoria și metodologia instruirii, Teoria și metodologia evaluării) și în calitate de colaborator al Departamentului Științele Educației din cadrul Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti conduce cursurile de Teoria și metodologia curriculumului, Psihosociologia familiei,  Sociologia educației.

Dintre lucrările publicate amintim: Agresivitatea la vârsta adolescenței, 2014; Perspective teoretice și aplicații în metodica predării științelor educației 2014; coautor al volmului Total Institutions and Submerged Violence; coordonator al colecției  Curriculum la decizia școlii. Culegere de opționale, 2013.

S-a implicat în calitate de cercetător în proiecte internaţionale şi naţionale.

Pentru lista (selectivă) de lucrări publicate, click aici.

Căutare