Tipărire

Simona Eftimie

Simona Georgiana EFTIMIE, lector universitar la simona efDepartamentul de Stiintele Educatiei, Universitatea Petrol – Gaze din Ploiesti, doctor in Stiintele Educatiei din 2010 (teza de doctorat Agresivitatea in adolescent).

Sustine cursuri si seminarii de Pedagogie, Management curricular, E-consiliere.

Publica lucrari de specialitate si cu caracter didactic, precum si articole prezentate in cadrul sesiunilor de comunicari stiintifice nationale si internationale.

Membru in proiecte internationale si nationale: PreVio. Preventing Submerged Violence, proiect DAPHNE III (țări partenere: Italia, Spania, România); RePartI-ECO (țări partenere: România, Franța, Bulgaria, Ungaria, Rusia); Innosupport. Stimularea creativităţii în intreprinderile mici şi mijlocii, proiect Leonardo (ţări participante: Austria, Germania, Grecia, Latvia, România, Marea Britanie); Profesionalizarea carierei didactice – noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele Prahova și Brăila (proiect POSDRU); Pregătirea cadrelor didactice din domeniile ştiinţific şi tehnologic printr-un program de master adecvat societăţii cunoaşterii (proiect POSDRU); Elaborarea unui pachet educaţional în mediul web pentru dezvoltarea competenţelor inovative la nivelul angajaţilor din IMM-uri (proiect Phare).

Pentru lista (selectivă) de lucrări publicate, click aici.

Căutare