Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /usr/local/www/data/virtual/dse.dtic.local/htdocs/index.php:2) in /usr/local/www/data/virtual/dse.dtic.local/htdocs/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /usr/local/www/data/virtual/dse.dtic.local/htdocs/index.php:2) in /usr/local/www/data/virtual/dse.dtic.local/htdocs/libraries/joomla/session/session.php on line 532
Colaborări
Tipărire

Colaborări

Departamentul Ştiinţele Educaţiei colaborează din anul 2011 cu distinsul psiholog american Howard Gardner, profesor la Universitatea Harvard, invitat de onoare permanent la ediţiile Conferinţei Internaţionale “Teachers for the Knowledge Society” (indexată Thomson Reuters – ISI) organizate de departamentul nostru. La ediţia din 2011, profesorul H. Gardner a primit titlul de Doctor Honoris Causa din partea Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.

În plan didactic şi ştiinţific, Departamentul Ştiinţele Educaţiei colaborează cu instituţii de învăţământ superior şi de cercetare naţionale şi internaţionale: Universitatea Bucuresti, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea Transilvania Braşov, Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi, Universitatea Harvard (SUA), Universitatea Tehnologică Delft (Olanda), Universitatea Heidelberg (Germania), Universitatea din Florenţa (Italia), Universitatea Bretagne-Sud (Franţa).

Aceste colaborări se  concretizează în:

  • Atragerea reciprocă a unor cadre didactice de specialitate prestigioase, dar şi de absolvenţi tineri în procesul de învățământ prin asociere;
  • Perfecţionarea prin doctorat a cadrelor didactice tinere ;
  • Participarea unor cadre didactice de specialitate în comisiile de doctorat ;
  • Vizite reciproce de informare şi documentare asupra programelor de studiu, a conţinutului fişelor disciplinelor, a modalităţilor de desfăşurare a activităţilor practice;
  • Corelarea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice care răspund domeniului comun de pregătire PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR.

Colaborarea Departamentului Ştiinţele Educaţei cu instituţii publice naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniu (Orientation a 12-Belgia, Amitie, Cermet – Bologna, COSP-Verona) se concretizează în:

  • organizarea unor întâlniri de lucru informative privind problematica actuală şi de perspectivă din domeniul PEDAGOGIE, PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR, CONSILIERE ŞI ORIENTARE ÎN CARIERĂ ;
  • implicarea reciprocă în rezolvarea unor probleme  de cercetare ştiinţifică prin participarea la proiecte comune de cercetare dezvoltare ;
  • atragerea unor specialişti din domeniu în procesul de învăţămnânt ;
  • reconsiderarea planurilor de învăţământ şi a programelor analitice, la disciplinele de specialitate, din perspectiva dinamicii ştiinţei şi a cerinţelor integrării pe piaţa muncii a absolvenţilor ;
  • a oferi absolvenţilor o perspectivă de angajare pe locuri de muncă stabile

Căutare