Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /usr/local/www/data/virtual/dse.dtic.local/htdocs/index.php:2) in /usr/local/www/data/virtual/dse.dtic.local/htdocs/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /usr/local/www/data/virtual/dse.dtic.local/htdocs/index.php:2) in /usr/local/www/data/virtual/dse.dtic.local/htdocs/libraries/joomla/session/session.php on line 532
POSDRU/19/1.3/G/14373
Tipărire

POSDRU/19/1.3/G/14373

Proiectul „Pregătirea cadrelor didactice din domeniile ştiinţific şi tehnologic printr-un program de masterat adecvat societăţii cunoaşterii”

Contract nr. AMPOSDRU:  POSDRU/19/1.3/G/14373

Proiectul Pregătirea cadrelor didactice din domeniile ştiinţific şi tehnologic printr-un program de masterat adecvat societăţii cunoaşterii s-a derulat pe o perioadă de 2 ani (2009– 2011), fiind implementat de Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti în parteneriat cu Universitatea Tehnologică din Delft. Valoarea totală a proiectului a fost de 1812913 RON.

Proiectul a avut în vedere pregătirea iniţială şi continuă a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar prin intermediul unui program de master inovativ, centrat pe formarea competenţelor profesionale adecvate unei societăţi dinamice şi inclusive. In cadrul proiectului, accentul a fost pus pe îmbinarea pregătirii academice, a activităţilor practice şi a activităților de cercetare în cadrul unui sistem de formare de tip blended learning, urmărindu-se întărirea componentei de cercetare din cadrul programului de master.

Obiectivele specifice ale proiectului au vizat:

 • Îmbunătăţirea calificării cadrelor didactice şi a formatorilor
 • Dezvoltarea oportunităţilor în carieră pentru cadrele didactice
 • Revigorarea cercetării ştiinţifice din domeniul didacticilor de specialitate
 • Racordarea nivelului universitar la realităţile din învăţământul preuniversitar
 • Familiarizarea profesorilor şi a studenţilor cu tehnicile de învăţare on-line, pentru elaborarea, monitorizarea şi diseminarea informaţiei didactice;
 • Crearea unui centru interactiv de resurse educaţionale pentru studenţi şi profesori.

Proiectul a realizat programe pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale a următoarelor categorii de grupuri ţintă:

Ø  Grup-ţintă 1: studenţi înscrişi în programul de master; pregătirea profesională a acestui grup se referă la:

o   actualizarea informaţiei ştiinţifice şi didactice,

o   familiarizarea cu proceduri moderne de predare-învăţare-evaluare,

o   competenţe TIC,

o   asigurarea calităţii,

o   oferirea de noi oportunităţi de promovare în carieră.

o   perspective transdisciplinare de studiu,

o   abordări noi în educaţie, competenţe de comunicare şi relaţionare în grup

Ø  Grup-ţintă 2: cadre didactice universitare; pregătirea profesională a acestui grup se referă la:

o   dezvoltarea aplicaţiilor de tip Blended learning,

o   a materialelor curriculare, a proiectelor de cercetare,

o   de parteneriate cu studenţii,

o   monitorizarea practicii didactice şi a proiectelor integrate.

Ø  Grup-ţintă 3: cadre didactice din şcolile de aplicaţie; pregătirea profesională a acestui grup se referă la:

o   abordări noi în educaţie,

o   competenţe de comunicare şi relaţionare în grup,

o   abilităţi TIC,

o   abilităţi de monitorizare a studenţilor în practică,

o   competenţe în cercetarea didactică.

În mod concret, proiectul s-a finalizat cu obţinerea următoarelor rezultate:

 • Curriculum de formare inovator pentru cei doi ani de studiu de master didactic, respectiv 53 de programe de studiu, corespunzătoare disciplinelor incluse în programul de master.
 • Pachet de module de formare conţinând Resurse tematice postate pe platforma de e-learning a proiectului, pentru: Introducere în ştiinţele cognitive, Cogniţie şi învăţare, Managementul învăţării, Managementul clasei, Tehnologii informaţionale şi comunicaţionale, Proiectare didactică, Evaluare, Comunicare în spaţiul public, Scrierea proiectelor, Consiliere şi orientare şcolară, Organizare şcolară în context local, Management de proiect, Strategii de comunicare educaţională, Resurse didactice, Tutoriale de cercetare, Management personal, Management educaţional, precum şi pentru didacticile de specialitate
 • Metodologii, proceduri şi instrumente pentru planificarea, proiectarea, monitorizarea şi evaluarea cursurilor şi a activităţii practice a masteranzilor
 • Sistem funcţional de gestionare informatică a datelor: platformă de invăţare online, spaţii adecvate on-line pentru comunităţi de învăţare
 • Crearea unui cadru metodologic eficient pentru şcolarizarea în continuare a unor noi generaţii de studenţi în cadrul masteratului didactic.

Detalii suplimentare privind proiectul se pot obţine la:

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti,

B-dul Bucuresti, nr. 39 , cod 100680,

Ploiesti, Romania, PO BOX 52

Tel.: + 40 244 575 598

Fax: +40 244 575 847

http://www.masterprof.ro

Manager de proiect

Prof. univ. dr. Mihaela Singer

e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.

Căutare