Tipărire

Alina Mărgăriţoiu

Alina Mărgăriţoiu este lector universitar doctor la Departamentul Ştiinţele Educaţiei, alina maUniversitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. A absolvit Universitatea ,,Al. I. Cuza” din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, specializarea Psihopedagogie Specială, iar în anul 2008 primeşte titlul de doctor în Filosofie, subdomeniul Ştiinţele comunicării.

Susţine cursuri la disciplinele: Psihopedagogia copilului cu dificultăţi de învăţare, Comunicare educaţională, Fundamentele psihopedagogiei speciale, Asistenţă socială, Consilierea persoanelor cu dizabilităţi, Psihopedagogia comunicării

Publică articole pe teme psihopedagogice de actualitate, coordonează lucrări de licenţă, lucrări de disertaţie şi lucrări pentru obţinerea gradului didactic I, participă în calitate de preşedinte sau membru în comisiile de acordare a gradelor didactice în învăţământul preuniversitar, este responsabil cu cercetarea ştiinţifică în cadrul departamentului şi membru în proiecte de cercetare-dezvoltare naţionale şi internaţionale. Dintre cărţile publicate la Editura Petrol-Gaze amintim: Fundamentele psihopedagogiei speciale (2006), Psihologia educaţiei. Suport de seminar (2006), Psihopedagogie. Sinteze de curs pentru studenţi. Nivelul II (coor., 2010), Practică pedagogică. Ghid pentru schimbările din educaţie (coautor, 2012), Dificultăţi de învăţare. Analiză şi intervenţie educaţională (2012).

Pentru lista (selectivă) de lucrări publicate, click aici.

Căutare