Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /usr/local/www/data/virtual/dse.dtic.local/htdocs/index.php:2) in /usr/local/www/data/virtual/dse.dtic.local/htdocs/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /usr/local/www/data/virtual/dse.dtic.local/htdocs/index.php:2) in /usr/local/www/data/virtual/dse.dtic.local/htdocs/libraries/joomla/session/session.php on line 532
ORienter Autrement (ORA)
Tipărire

ORienter Autrement (ORA)

ORienter  Autrement (ORA)

Proiectul ORA este realizat în cadrul programului Leonardo da Vinci “Transfer de inovare”; a debutat în luna noiembrie, 2011 şi se întinde pe o perioadă de 24 de luni.  

Proiectul ORA are drept scop ameliorarea procesului de orientare în societate a persoanelor în situaţie de handicap  favorizând  participarea lor deplină şi făcând mai vizibile, mai cunoscute şi mai profesionale serviciile de orientare disponibile.

Context

În Europa persoanele în situație de handicap (PSH) sunt adeseori orientate să se integreze în societate în mod aleatoriu. Ele nu sunt considerate drept persoane capabile să se orienteze şi să-şi exprime propriile păreri şi aşteptări. Astfel, ele se găsesc în fața unei oferte de servicii de orientare foarte fragmentată, puțin înțeleasă şi vizibilă şi în care le este dificil să se regăsească. Acest lucru compromite siguranța parcursului lor profesional.

De altfel, practicile dezvoltate de profesioniştii specializați în încadrarea pedagogică şi/sau profesională a persoanelor în situație de handicap ar putea fi îmbunătățite  dacă acestea ar putea fi  capitalizate, valorizare şi recunoscute.

Astfel serviciile de asistență oferite persoanelor în situație de handicap pentru construirea unor proiecte personale și profesionale trebuie ameliorate pentru ca acestea să poată avea și valorifica cât mai multe oportunități.  

Obiectivele proiectului

  • Dezvoltarea unor proceduri de orientare activă în societate a persoanelor în situație de handicap, care plaseză persoana în centrul planului de orientare ;
  • Creșterea vizibilității şi a complementarității actorilor din domeniul incluziunii sociale a persoanelor în situație de handicap ;
  • Profesionalizarea pedagogilor/profesioniştilor care încadrează PSH prin stimularea reflecției și a schimburilor  de experiență asupra practicilor de orientare şi formare a persoanelor în situație de handicap.

Public țintă

  • Persoanele în situație de handicap apte de muncă ;
  • Consilierii a căror misiune constă în orientarea persoanelor în situație de handicap către găsirea unei profesii și acordarea de sprijin la locul de muncă;  de către

Abordarea proiectului

Ca răspuns la dificultățile de orientare profesională pentru persoanele în situație de handicap, proiectul ORA își propune să transfere o metodologie de cercetare şi un instrument de lucru, dezvoltate de universitatea Bretagne Sud în domeniul orientării sociale și profesionale a persoanelor aflate într-o situație de handicap. Transferul se face dinspre sectorul de orientare în general spre sectorul de orientare şi de inserție a persoanelor în situație de handicap.

Metodologia transferată : este vorba de o metodologie de tipul cercetare-acțiune pentru a realiza o cercetare asupra calității în orientare.

Instrumentul de lucru: este vorba de un ghid care conține indicatori pentru ameliorarea calității în orientare. Acest ghid va permite identificarea şi standardizarea indicatorilor de calitate fundamentali pentru orientarea şi păstrarea parcursurilor profesionale ale persoanleor în situație de handicap.

De-a lungul celor doi ani ai proiectului, cei 7 parteneri europeni vor conduce fiecare câte un grup de lucru în teritoriul său cu scopul de a face o cercetare-acțiune asupra practicilor de orientare pentru persoanele în situație de handicap şi de a dezvolta o procedură nouă de orientare activă. 

Etape cheie ale noii proceduri vor fi experimentate în « atelierele ORA » în cadrul cărora fiecare partener al proiectului urmăreşte cel puțin 5 persoane în situație de handicap şi 5 însoțitori/monitori în punerea în practică a experimentării.

O “Cartǎ europeanǎ pentru o orientare activǎ a persoanelor în situaţie de handicap” va fi creatǎ, în calitate de instrument permiţând evoluţia sectorului profesionql şi o sensibilizare a actorilor orientǎrii-angajǎrii-formǎrii față de nevoile şi aşteptǎrile persoanelor în situaţie de handicap.

Parteneriatul european

Proiectul, pilotat de Think Tank «Pour la Solidarité asbl», este pus în aplicare de un consorțiu de şapte organizații stabilite în patru țări - Franța, Belgia, Bulgaria, România.

Acest parteneriat complementar este compus :

  • din structuri de teren ce lucrează cu publicul-țintă şi cu federațiile ce reprezintă întreprinderile din sectorul de muncă adaptat şi lucrătorii;
  • din organizații dotate cu expertiză în domeniul orientării de-a lungul vieții;
  • din organizații experimentate în gestiunea proiectelor europene;

Lista partenerilor:

Căutare