Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /usr/local/www/data/virtual/dse.dtic.local/htdocs/index.php:2) in /usr/local/www/data/virtual/dse.dtic.local/htdocs/libraries/joomla/session/session.php on line 532

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /usr/local/www/data/virtual/dse.dtic.local/htdocs/index.php:2) in /usr/local/www/data/virtual/dse.dtic.local/htdocs/libraries/joomla/session/session.php on line 532
Corina Iurea
Tipărire

Corina IUREA

Corina IUREA,  conferențiar universitar la corina iuDepartamentul de Științele Educației, Universitatea Petrol – Gaze din Ploiești.

Doctor în Științele Educației din 2009 (Studiul relației metode de predare și stiluri de învățare – impact asupra performanței academice la studenți - teza de doctorat, Coordonator: Prof.univ.dr. Ioan Neacșu)

Domenii de competență: Teoria și metodologia curriculumului, Teoria instruirii, Consiliere psihopedagogică, Metode și tehnici de lucru în consiliere.

Obiectivul activității didactice, îl reprezintă construcţia unei entităţi didactice şi pedagogice moderne, care să fie fundamentată pe noile achiziţii ale ştiinţelor educației şi dezvoltării automotivaţiei pentru învăţare. Adaptarea mentală - „reflex contemporan de urgenţă” - şi noua filozofie a educaţiei vor facilita acceptarea şi participarea la reforma în învăţământ a unei viziuni moderne, prin instrumentele didactice şi metodice centrate pe inovaţie, perfectare şi generalizarea bunelor practici în educaţie. Complexul cognitiv „3S” (stimulare, soluţie, setting) va aduce o importantă schimbare la nivelul abordării „culturii instruirii și învăţării”.

Obiectivul activităţii ştiinţifice este conceput să stimuleze iniţiativa şi originalitatea în cercetare, să asigure parteneriate de cercetare cu colegi din Departamentul de Ştiinţele Educaţiei, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești şi alte universităţi din ţară, dar şi din Uniunea Europeana. Acest obiectiv este măsurabil prin lucrări de specialitate și cu caracter didactic, precum și articole prezentate și publicate în cadrul sesiunilor de comunicări științifice naționale și internaționale (cotate ISI). Dovadă a preocupării în vederea consolidării cunoștințelor referitoare la metodologiile de cercetare şi la managementul cercetării în științele educației este implicarea ca membru în proiecte naționale și internaționale (Profesionalizarea carierei didactice - noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele  Brăila si Prahova - proiect POS-DRU ID 63329; ORA (Orienter Autrement) - proiect European Leonardo da Vinci; Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale - Program de formare continuă în domeniul educației antreprenoriale, o alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în societatea informaţională - proiect POSDRU/92/3.1/S/62353).

Strategia aplicată în cadrul cursurilor, seminariilor, cercurilor ştiinţifice studenţeşti, în alte activităti directe sau cerinţe indirecte cu studenţii, în cadrul organizării sesiunilor de formare a cadrelor didactice, aceste căi pedagogice, acest joc de îmbinări a numeroase metode de predare-învăţare-evaluare și cercetare, va avea efecte pe termen lung, iar roadele muncii vor răsări în cariere didactice strălucite ale studenţilor, viitori specialişti.

Pentru lista (selectivă) de lucrări publicate, click aici.

Căutare