Tipărire

Cristina Safta

Cristina Georgiana SAFTA este lector universitar la cristina saDepartamentul de Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti. A obţinut titlul ştiinţific de Doctor în Ştiinţele Educaţiei în anul 2009, în cadrul Universităţii din Bucureşti cu teza Educaţia fetelor şi eternul feminin.

Susţine actvităţi didactice (curs şi seminar) la disciplinele Consiliere psihopedagogică, Dezvoltarea carierei, Consilierea carierei, Consiliere familială.

Activitatea de cercetare se concretizează atât în publicarea de lucrări de specialitate şi cu caracter didactic, articole prezentate în cadrul unor manifestări ştiinţifice internationale, cât şi în implicarea, în calitate de membru sau responsabil, în proiecte naţionale (POSDRU): Profesionalizarea carierei didactice – noi competențe pentru actori ai schimbărilor în educație din județele Prahova și Brăila; Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale -o alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în societatea informaţională; Studiu naţional de monitorizare a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior; Pregătirea cadrelor didactice din domeniile ştiinţific şi tehnologic printr-un program de master adecvat societăţii cunoaşterii; şi internaţionale (Leonardo da Vinci): TEC-TONIQ - Travail temporaire, Egalité et Competences; vers une Tranférabilité Opérationnelle d’une démarche d’innovation et de Qualité; DAQOR - Développement de l'Amélioration de la Qualité en ORientation; TEC-TONIQ 2 - Travail temporaire, Egalité et Competences; vers une Tranférabilité Opérationnelle d’une démarche d’innovation et de Qualité – 2ème volet; ORA - ORienter Autrement.

Pentru lista (selectivă) de lucrări publicate, click aici.

Căutare