Tipărire

Cristian Vasile

Lector univ. dr. psih. Cristian Vasile s-a alăturatcristi va echipei Departamentului Ştiinţele Educaţiei din 2007, înainte de aceasta (şi în paralel cu activitatea curentă) lucrând ca psiholog clinician, psihoterapeut, consilier sau expert în psihologie pentru diferite instituţii şi organizaţii, dar şi ca cercetător asociat al Academiei Române. Este titularul cursurilor: Fundamentele psihologiei, Psihologia copilului, Psihologia adolescenţei şi a vârstei adulte, Psihologia personalităţii – nivel licenţă; Psihologia vârstelor, Consiliere psihologică, Sănătate mintală – nivel master.

Dr. Cristian Vasile este psiholog clinician principal şi “Senior Psychotherapist” specializat în terapie cognitivă, terapia traumei şi intervenţii în situaţii de criză, cu studii postdoctorale în psihiatrie medico-legală. Experienţa sa practică a fost dobândită în urma lucrului în diferite clinici, în organizaţii internaţionale (UN - UNHCR) şi în alte arii ale psihologiei (psihologia sportului, resurse umane etc.). Alte specializări: sănătate mintală (trainer MHF - NBCC); antreprenoriat (UNCTAD).

El este, de asemenea, Editorul-şef al Journal of Educational Sciences & Psychology, un jurnal academic de nivel internaţional, indexat în baze de date importante, precum ProQuest, Ebsco, DOAJ, Index Copernicus etc. (http://jesp.upg-ploiesti.ro).

Dr. Cristian Vasile este Preşedintele International Society for Applied Psychology (www.isapsy.org), membru al American Psychological Association (www.apa.org), al Colegiului Psihologilor din România (www.copsi.ro), al Asociaţiei Române de Psihoterapie Cognitiv-Comportamentală şi Interpersonală (http://arpcci.blogspot.ro) şi al NBCC România (www.nbcc.ro). De asemenea, este membru în comitetele ştiinţifice ale unor conferinţe şi congrese internaţionale (www.psiworld.ro, www.cpsyc.org/, www.iceepsy.org/ etc.) şi co-preşedinte al Conferinţei Internaţionale Education and Psychology Challenges - Teachers for the Knowledge Society (www.edupsy.ro).

Dr. Vasile este autorul teoriei Structurilor de Identitate şi al “Identity Structures Inventory”, un instrument psihologic care poate fi aplicat în diverse arii ale psihologiei sau în domenii conexe: psihoterapie şi sănătate mintală, dezvoltare personală, medicină, resurse umane etc.

Autor a peste 40 de studii ştiinţifice publicate la nivel internaţional sau naţional (articole, capitole în volume, proiecte de cercetare ştiinţifică).

Domenii de studiu: psihologie clinică; cogniţie şi neuropsihologie; psihologie antropologică; educaţie; psihologie transpersonală; psihoterapie.

Pentru lista (selectivă) de lucrări publicate, click aici.

Căutare