Tipărire

Mihaela Badea

Mihaela Badea este membru al Departamentului de Științele mihaela baEducației din cadrul Facultății de Litere și Științe, unde susține cursurile și seminariile de Metodica predării limbii și literaturii române, Metodica activităților de educare a limbajului și Didactica limbii și literaturii engleze pentru studenții specializărilor Pedagogia învățământului primar și preșcolar și Limba și literatura română – Limba și literatura engleză/franceză.

De asemenea, susține seminarii de Managementul clasei/grupei pentru studenții specializărilor Pedagogia învățământului primar și preșcolar și Pedagogie, precum și Managementul proiectelor pentru studenții de la specializările de masterat.

Este responsabil în cadrul Departamentului de Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă pentru cele două specializări ale Facultății de Litere și Științe (Pedagogia învățământului primar și preșcolar și Limba și literatura română – Limba și literatura engleză), precum și pentru Managementul calității în cadrul Departamentului de Științele Educației.

Este membru în echipa de proiect Profesionalizarea carierei didactice - noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Brăila şi Prahova, susținând activități aplicate la disciplina Managementul clasei.

Are titlul științific de Doctor în Științele Educației din 2011, obținut la Universitatea din București, și este implicată în proiecte de cercetare naționale și internaționale, preocupările sale în domeniul cercetării concretizându-se în diverse lucrări publicate în țară și străinătate.

Pentru lista (selectivă) de lucrări publicate, click aici.

Căutare