Tipărire

Mihaela Suditu

MIHAELA SUDITU este conferenţiar, titular la Departamenmihaela sutul Ştiinţele Educaţiei, Facultatea Litere şi Ştiinţe, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti. Din anul 2013 este directorul Departamentului Ştiinţele Educaţiei. Licenţiată a Facultăţii de Sociologie, Psihologie şi Pedagogie a Universităţii Bucureşti, obţine în 2006 titlul de doctor în Ştiinţele Educaţiei la Universitatea din Bucureşti.

Conduce cursurile de Teoria Instruirii, Metodologia cercetării educaţionale, Teoria evaluării, Metodica predării ştiinţelor educaţiei, Consiliere în carieră.

Dintre lucrările publicate amintim: Metodologia cercetării educaţionale. Teorie şi aplicaţii 2008; Inteligenţa socio-emoţională, competenţă a profesiei didactice 2009; coautor al volumelor: Probleme contemporane în învăţământul pedagogic românesc 2008; Psihopedagogia comunicării 2008; Teoria instruirii 2006.

Se implică în calitate de cercetător în proiectele internaţionale Tectoniq (Travail temporaire, Egalité et Competences; vers une Tranférabilité Opérationnelle d’une démarche d’innovation et de Qualité), DAQOR, (Développement de l'Amélioration de la Qualité en Orientation), ORA (ORienter Autrement) dar şi în numeroase proiectele naţionale POSDRU.

Conduce proiectul internaţional TecToniq 2 în perioada 2010- 2013.

Pentru lista (selectivă) de lucrări publicate, click aici.

Căutare