Tipărire

POSDRU/87/1.3/S/63329

Profesionalizarea carierei didactice - Noi competenţe pentru actori ai schimbărilor în educaţie din judeţele Brăila şi Prahova

 • ID Proiect: 63329
 • Cod contract: POSDRU/87/1.3/S/63329
 • Perioada derulării programului: 15 septembrie 2012 – 24 februarie 2013

Obiectivul proiectului:

Formarea si dezvoltarea competenţelor personalului didactic din sistemul de învăţământ preuniversitar în vederea îmbunătăţirii managementului şi calităţii procesului educaţional

Grupul ţintă

 • 1000 de cadre didactice din judeţul Prahova
 • 1000 de cadre didactice din judeţul Brăila

Structura programului

Pachetul de formare este alcătuit din 4 module:

 1. Formarea competenţelor IT
 2. Proiectarea şi implementarea curriculum-ului centrat pe competenţe
 3. Managemntul clasei  - Gestionarea situaţiilor de criză
 4. Meode interactive de predare – învăţare

Echipa de management al proiectului:

 • Prof. univ. dr. Emil Stan
 • Conf. univ. dr. Roxana Enache
 • Lect. univ dr. Cristina Safta
 • Lect. univ dr. Corina Iurea

Căutare