Tipărire

Emil Stan

Interesat de contextul şi subtextul ideilor, consideră că emil steducaţia este un proces paradoxal, care încearcă să obţină independenţa unei minţi prin supunerea ei la gândirea altora.

Absolvent de filosofie, şi-a continuat preocupările teoretice în planul filosofiei educaţiei, a reconceptualizării şi re-definirii unei noi paradigme educaţionale, aptă să sintetizeze relativismele prezentului cu exigenţele cultivării umanităţii din om.

A scris şi a publicat zeci de studii de specialitate, deşi crede mai degrabă în soliditatea cărţilor ca depozitare ale ipotezelor şi controverselor care le însoţesc.

Nu agreează certitudinile, practicând mai degrabă îndoiala, în consonanţă cu un gând nicasian: „Un tânăr căruia nu-i poţi trece nici o incertitudine îţi este o înfrângere”.

Crescut la umbra cărţilor, a sfârşit prin a fi preocupat de existenţa celor care trăiesc frecvent la confluenţa a două lumi – lumea reală şi lumea virtuală.

Pentru lista (selectivă) de lucrări publicate, click aici.

Căutare