Tipărire

Mihaela Florence Singer

Prof. univ. dr. Florence Mihaela Singer este în prezent mihaela siprofesor la Universitatea din Ploieşti. În perioada 1993-2002 a făcut parte din echipa care a iniţiat procesul de reformă curriculară din România; în calitate de coordonator al Grupului de experţi, apoi coordonator al Componentei de Curriculum şi ulterior ca preşedinte al Consiliului Naţional pentru Curriculum, a participat la elaborarea şi implementarea pentru clasele I – a XII-a a primului sistem curricular coerent postcomunist (cuprinzând cadrul de referință al noului curriculum, planurile-cadru de învăţământ şi programele de studiu pentru fiecare disciplină). In ultimii zece ani, a lucrat în calitate de consultant internaţional în Republica Moldova, Tajikistan, Kuweit (în cadrul unor proiecte educaţionale ale Băncii mondiale), Estonia (în cadrul unui program al Consiliului Europei) și Statele Unite (proiect de cercetare la Universitatea din Chicago).

In 2002-2003, prin câștigarea unei burse Fulbright, a participat la un program post-doctoral la Universitatea Harvard. Florence Mihaela Singer a publicat peste 250 de lucrări, incluzând articole de cercetare în psihologia învăţării publicate în reviste de specialitate precum: "New Ideas in Psychology"; "Journal of Mathematical Behavior"; "Teaching and Teacher Education"; "ZDM"; "Mind, Brain, and Education"; "Educational Studies in Mathematics", cărţi privind filosofia şi metodologia curriculumului, precum şi manuale de matematică – folosite ca manuale oficiale în Romania, Georgia, Republica Moldova, SUA.

Printre domeniile sale de expertiză se numără: proiectarea de curriculum, cercetare în domeniul ştiinţelor cognitive, pregătirea profesorilor, elaborarea de manuale şi auxiliare pentru învăţarea matematicii, consultanţă internaţională în educaţie.

Pentru lista (selectivă) de lucrări publicate, click aici.

Căutare