Tipărire

Condiții de admitere la studii universitare de licență

CONDIŢII DE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE, LICENŢĂ, 2014, DOMENIUL ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

Locuri:

  • PEDAGOGIE - 25 locuri, 16 fără taxă
  • PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR - 80 locuri, 15 fără taxă

PRECIZĂRI:

  • pot candida absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului şcolar 2013-2014 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ, în care se precizează media generală de la examenul de bacalaureat, notele de la probele examenului de bacalaureat şi termenul de valabilitate;
  • media minimă de admitere la toate domeniile, programele de studii/specializările şi formele de învăţământ este 5,00 (cinci);
  • media de admitere este media obţinută la examenul de bacalaureat.
  • perioada de inscriere a candidatilor 9-15 iulie

*Programul detaliat al desfăşurării concursului de admitere în cadrul acestei sesiuni este prezentat în Anexa 2, a Metodologiei de organizare desfăşurare concurs de admitere studii universitare licenţă, 2014 (link către metodologie)

Căutare