Tipărire

Gabriel Albu

          M-am născut la Ploieşti. In 1977 am absolvit Liceul gabriel alPedagogic din oraş cu diplomă de învăţător. În perioada 1978 – 1982 am urmat cursurile Facultăţii de Istorie-Filosofie, Specializarea Filosofie-Istorie a Universităţii din Bucureşti. După absolvire, am fost repartizat la Liceul teoretic din oraşul Băicoi, judeţul Prahova, ca profesor de filosofie şi istorie. Din anul 1986 şi până în anul 1989 am lucrat ca asistent universitar la Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti în cadrul Catedrei de Ştiinte Socio-Umane şi Politice. Apoi, între 1990 şi 1998 am lucrat la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din Bucureşti, secţia Teoria Educaţiei. După 1998, am revenit la Universitatea de Petrol-Gaze din Ploieşti unde lucrez şi în prezent.

        Am obţinut titlul de doctor în ştiinţe ale educaţiei în anul 1997 cu lucrarea intitulată Introducere într-o pedagogie a libertăţii. Despre libertatea copilului şi autoritatea adultului, lucrare apărută la Editura Polirom, din Iaşi, în anul 1998. De atunci, am mai publicat încă 9 cărţi şi peste 125 de articole în reviste de specialitate din ţară şi din străinătate. De asemenea, sunt coautor la alte 10 cărţi din domeniul ştiinţelor educaţiei. Am participat la numeroase conferinţe internaţionale şi naţionale şi la 3 proiecte pe probleme de educaţie şi perfecţionarea personalului didactic. Am efectuat stagii de perfecţionare în Finlanda şi în Germania.

         Am fost şef al Catedrei de Ştiinţe Socio-Umane şi director al Colegiului Universitar de Institutori din Universitatea de Petrol-Gaze din Ploieşti. De asemenea, între 2004 şi 2008 am fost director  al Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic al aceleiaşi universitaţi. Am fost membru în Comisia de analiză a contestaţiilor la disciplinele Psihologie, Ştiinţele Educaţiei, Educaţie Fizică şi Sport a Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi expert al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS (Ştiinţele Educaţiei), referent şi membru în comisii de conferire a titlului ştiinţific de doctor în ştiinţe ale educaţiei.  De asemenea, am fost editor al Buletinului UPG, seria Ştiinţele Educaţiei (care a obţinut calificativul B+ CNCS) şi coeditor al Journal of Educational Sciences and Psychology (indexat în baze de date internaţionale). Am colaborat până acum la 15 emisiuni radio, postul România Cultural în cadrul emisiunii Izvoare de Filosofie. Sunt membru în Colegiile ştiinţifice ale unor reviste de specialitate şi ale unor edituri.

     Domenii de cercetare: filosofia educaţiei, psihologia educaţiei, sociologia educaţiei, psihopedagogia comunicării, managementul relaţiilor umane, teoria şi metodologia evaluării, pedagogia culturii, psihopedagogie socială.

     Sunt căsătorit şi am doi copii.

Pentru lista (selectivă) de lucrări publicate, click aici.

Căutare