Tipărire

Daniela Stoicescu

Domeniile în care am dobândit expertiză sunt: didacticădaniela st şi didactici de specialitate, consilierea familiilor aflate în situaţii de risc, gândire  critică, creativă, evaluare de competenţe, competențe antreprenoriale.

Ca psiholog m-am specializat în analiză tranzacţională şi terapie sistemică, iar ca didactician în metodica predării disciplinelor Educație muzicală, Educaţie plastică şi Abilităţi practice / Educaţie tehnologică.

Am experienţă de 30 de ani la catedră, printre mici şi mari, în ultimii şase ani fiind profesor colaborator la Universitatea Bucureşti şi Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Facultatea de Litere și Științe, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

Am publicat numeroase articole, ghiduri de specialitate, cărţi, manuale, cd-uri educaţionale şi am creat programe şcolare, cum ar fi programele de Arte vizuale și lucru manual pentru clasa pregătitoare (2012), clasele I și a II-a (2013), Educaţie tehnologică pentru clasele a III-a şi a IV-a (2004) dar și curriculum pentru sistemul ZEP (Zone de Educaţie Prioritară) și pentru proiectul Școala după școală (2011-2012).

Ca formator am creat şi livrat programe de formare având ca principal obiectiv prevenirea abandonului şcolar, alături de parteneri ca UNICEF, REF, PETROM, UNDP, FONPC, IWA, MOTOROLA etc.

Fac parte din grupul de entuziaşti care şi-au propus să-i înveţe pe adulţi să cultive „sutele de limbaje ale copiilor(Loris Mallaguzzi).

Pentru lista (selectivă) de lucrări publicate, click aici.

Căutare