Tipărire

Condiții de admitere la studii universitare masterale

CONDIŢII DE ADMITERE STUDII UNIVERSITARE, MASTER, 2014, DOMENIUL ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

Locuri:

  • Consiliere şcolară şi dezvoltarea carierei – 50 locuri, 10 buget
  • Management educaţional şi integrare europeană – 50 locuri, 10 buget
  • Performanţă pentru pregătirea profesorilor în  societatea cunoaşterii - 50 locuri 7 buget

Admitere sesiune  de vară

Înscrierea electronică a candidaţilor (opţiuni preliminare) 17-21 iulie

Susţinerea concursului de admitere 23-24 iulie

Admitere sesiune de toamnă

Înscrierea electronică a candidaţilor (opţiuni preliminare) 4-7 sept.

Susţinerea concursului de admitere 10-11 sept.

*Programul desfăşurării concursului de admitere în cadrul acestei sesiuni este prezentat în Anexa 2 a Metodologiei de organizare desfăşurare concurs de admitere studii universitare master, 2014 (link către metodologie)

PRECIZĂRI:

  • La concursul de admitere 2014 pentru ciclul universitar de master se ia în considerare media obţinută de candidat la examenul de licenţă, precum şi nota obţinută la proba concursului de admitere la master desfăşurată la sediul Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, la datele precizate în programul din Anexa 2. A Metodologiei de concurs.
  • Media minimă de admitere este 5 (cinci).
  • Taxa de şcolarizare în anul universitar 2014 - 2015 pentru candidaţii admişi la studii pe locurile cu taxă prin concursul de admitere din anul 2014 este de 2.900 lei şi se achită în 4 (patru) rate, conform contractului de studii.
  • Anunţurile referitoare la tematicile concursului şi formele de examinare se vor afişa la avizierele facultăţilor şi pe site-ul Universităţii până la data de 23 Aprilie 2014.

Căutare